Type L verterke structuurblokken

De “L-blokken” zijn metselwerkelementen in granulaatbeton categorie I. Ze voldoen aan de vereisten voor de NBN EN 711-3-norm en aan de voorschriften van de PTV 21-001. De blokken beantwoorden aan de CE 2+ en “BENOR”-kwaliteitslabels en zijn niet bestemd om zichtbaar te blijven.


De betonblokken zijn vervaardigd op basis van gebroken en gewassen kalksteen, kalksteenzand en cement CEM III/A 42,5 LA. Ze worden op palletten geleverd.