Verkeersleiders en eilandbanden

Dit zijn rechte en gebogen stukken waarmee rijstroken kunnen worden afgebakend en waarop in reliëf decoratieve elementen kunnen worden aangebracht om het verkeer te laten vertragen of om de veiligheid te verhogen.

Deze elementen worden in beton van wit cement geproduceerd. Bovendien zijn die randen voorzien van geluidsstroken en kunnen ze - afhankelijk van de gekozen dikte - worden aangebracht op de bestaande wegbekleding of op de onderlaag, om zo op het ogenblik van de plaatsing in de afwerkingslaag te worden opgenomen.

De randen beantwoorden aan de NBN EN 1340 & NBN B 21-411-normen en dragen het BENOR-label.

Afhankelijk van de projecten die ons worden voorgesteld, kunnen we bochten creëren en gedetailleerde uitvoeringsplannen voorstellen.

Puur technisch gezien, voldoen deze producten aan de helderheidsnormen van > 60 % bij droog wegdek, overeenkomstig de norm EN 1436 (witte markering op type wegstrook CEMENT - Klasse B5), en vertonen ze een helderheid van > 50 % op hetzelfde maar vochtige wegdek. De metingen gebeuren in een laboratorium met een reflectometer op 45° / 0°.